Domškoláci v Remízku - od září 2019???

Rádi bychom uspořádali od září 2019 SKUPINU DOMŠKOLÁKŮ PŘI LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE REMÍZEK.

Setkávali bychom se 1x týdně od 8,00 (až 8,30) do 16,00. Schůzky by se konaly v místech Lesní mateřské škole Remízek (přímo na Remízku, přilehlé lesy, louky...).

Vnitřní zázemí (zimní měsíce, nepříznivé počasí pro celodenní venkovní pobyt, doba oběda) bychom měli na Obecním úřadě v Kraselově, kde má Remízek zařízenou třídu, kterou už s dětmi nevyužívá.

Pohybovali bychom se co nejvíce venku. Zažívali bychom přírodu všemi smysly, za každého počasí, a přirozenou cestou tak získávali environmentální poznatky o krajině, která nás obklopuje. Dále bychom se společně věnovali základům řemesel, pracovali se dřevem, s keramickou hlínou, dělali bychom různé pokusy a projekty. Velký prostor bude dán dětem a tomu, co je zajímá. Hlavním záměrem však je, aby domškoláci mohli být spolu ve skupině, mohli navazovat nová přátelství, zažívat spolupráci s druhými,...

Pokud bude z vaší strany zájem, rádi budeme jezdit s dětmi i na různé výlety - výstavy, kulturní akce apod. Vstupné a doprava by se pak hradila zvlášť.

Uvažujeme o skupině cca 6 dětí + jeden dospělý průvodce.

Stravování (oběd, pitný režim) bude zajištěno.

Cena: 1 500Kč/měsíc, u sourozeneckých dvojic 1 300Kč/měsíc, stravné se platí zvlášť přesně podle počtu odebraných obědů (hlásí se vždy až ráno podle aktuálního počtu dětí).

Podle vašeho zájmu můžeme uspořádat informační schůzku nebo se domluvit přes mail. V případě zájmu můžeme mít Skupinu domškoláků i častěji, nemusíme se tolik fixovat na oblast Remízku, zkrátka, je jen na nás, jak se společně domluvíme.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, volejte nebo pište.