Aktuality

Příměstské tábory 2018

21.03.2018 16:06
Přijímáme přihlášky na příměstské tábory - 2  běhy v tradičních termínech - od 9. a 16.7. Na...

—————

Jarní slavnost v pátek 23.3.2018 od 15,00

17.03.2018 09:51
Srdečně vás zveme na Jarní slavnost, která se bude konat v pátek 23.3. od 15,00 na Remízku. Zveme...

—————

Sdružování domškoláků při Remízku

13.03.2018 15:42
Kdo z domškoláků by měl zájem o sdružování při Lesní mateřské škole Remízek - 1x týdně na dopoledne...

—————

Na facebooku video s dnešního masopustu

13.02.2018 11:05
https://www.facebook.com/lmsremizek/ Koblihy chutnaly A pan domácí to od maškar pěkně schytal:-D

—————

Nové přístřeší na Remízku je hotové - děkujeme všem za podporu!!!

24.01.2018 13:56
 Díky vám všem, kteří jste pomohli našim lesním skřítkům vrátit se do přírody. Moc si vaší...

—————

Všechny články

—————


Lesní mateřská škola Remízek

Lesní mateřská škola Remízek začala svou činnost v září 2014 jako Dětský klub Remízek, v březnu 2016 splnila Standardy kvality dané Asociací lesních mateřských škol. Od září 2017 byla Lesní mateřská škola Remízek registrována do sítě škol a školských zařízení jako první "státní" lesní mateřská škola v ČR. Vznikla z potřeby umožnit dětem žít s přírodou a nenuceně se pohybovat, neboť tyto dvě tak prosté věci se z našich životů (i životů našich dětí) beznadějně vytrácí. Základním znakem lesních mateřských škol a tedy i té naší je, že většina programu probíhá venku za každého počasí, děti se učí celostně, tzn. všemi rovinami vnímání, prožívají rytmus změn ročních období a přírodních jevů, poznávají své tělesné hranice.

Remízek funguje jako jednotřídní, věkově smíšená třída s počtem 15 dětí/den na dva dospělé průvodce. Malý kolektiv umožňuje respektující, individuální přístup ke každému dítěti, ztotožňujeme se s konceptem Respektovat a být respektován a lesní pedagogikou.

Pedagogická koncepce lesních mateřských škol přirozeně rozvojí dovednosti, znalosti a postoje dítěte hlavně v těchto oblastech: kreativita, hrubá a jemná motorika, rozvoj sebevědomí a sebepojetí, sociální kompetence, znalosti o přírodě a ekologii. Děti jsou otužilé, vlastní kuchařka zajišťuje zdravou a hodnotnou stravu (také pro vegetariány).

Umožňujeme adaptační proces, kdy může rodič až 14 dní docházet s nově zapsaným dítětem do školky. 

Fungujeme komunitně, vítáme aktivní zapojování rodiny dítěte do chodu školky, pořádáme slavnosti a různé akce.

Jsme jediná lesní mateřská škola s celotýdenním provozem mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Otevřeno máme v pracovní dny od 8,00 do 16,00 (kromě letních a vánočních prázdnin).

Lesní mateřská škola Remízek, zajišťuje přímý kontakt dětí s přírodou, nachází se v krásné pošumavské přírodě s absencí velkých silničních tahů a klimatického znečištění. V těchto ohledech jsme v našem okolí opravdu jedinečnou mateřskou školou.

 

Přijďte mezi nás, protože u nás budete o kousek blíže Slunci.Fotogalerie

/album/fotogalerie/letni-slavnost-18-1-jpg1/

—————

/album/fotogalerie/primestsky-tabor-2018-1-jpg1/

—————

/album/fotogalerie/jarni-slavnost-2018-1-jpg2/

—————

/album/fotogalerie/vanocni-slavnost-2017-1-jpg1/

—————

/album/fotogalerie/dscn0734-jpg1/

—————

/album/fotogalerie/email-seznam-cz-jpg1/

—————

/album/fotogalerie/dscn0292-jpg/

—————

/album/fotogalerie/dscn0299-jpg/

—————

/album/fotogalerie/dscn0301-jpg/

—————

/album/fotogalerie/dscn0321-jpg/

—————

—————


Děkujeme těm, kteří Remízek podporují. Jmenovitě:

Obci Kraselov za podporu a poskytnutí zázemí pro Remízek www.obec-kraselov.webnode.cz

 

Rodině Dlauhoweských za lidský přístup a za poskytnutí svých pozemků pro děti z Remízku.

 

Mírovi Koubovi ze Lčovic za věnovanou částku 5000Kč.

 

Ekocentru při Šmidingerově knihovně Strakonice, konkrétně Honzovi Jurášovi, za podporu a propagaci našeho projektu.

 

Nele Vadlejchové, restaurátorce strakonického hradu, za ochotu, trpělivost a tvůrčího ducha při tvorbě loga Remízku.

 

MK-SERVIS

 

 

 


Kontakt

Lesní mateřská škola Remízek

Milčice 5, 38716 Kraselov

IČ: 02445620

č.ú.: 107-7833370227/0100

transparentní účet: 115-5531290257/0100


+420728247876


Dokumenty potřebné k zápisu

Přihláška k docházce.pdf (269023)

Evidenční list.pdf (274423)

Vyjádření lékaře - ad Evidenční list.pdf (249036)

Děti v povinném předškolním roce nemusí přikládat Vyjádření lékaře.

 


Informace pro zájemce o individuální vzdělávání

Jelikož jsme školka zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, můžeme zajišťovat individuální vzdělávání.

Pokud máte zájem o zapsání vašeho individuálně se vzdělávajícího dítěte do povinného předškolního roku, je nutné přijít k řádnému zápisu před daným školním rokem.

K přihlášce Přihláška k docházce.pdf (262,7 kB) připište na druhou stranu důvod, proč jste se rozhodli k individuálnímu vzdělávání vašeho dítěte (zákonná povinnost).

Vaší spádovou školku budeme informovat, že povinné přezkoušení absolvujete v naší školce.

Povinné přezkoušení se bude konat vždy druhou středu v měsíci listopadu.

 

Platba za vedení dítěte v naší školce je 1 000 Kč/rok a platí se na účet školky nebo v hotovosti v den přezkoušení.