Aktuality

Fotky z příměstských táborů

21.07.2019 11:30
Fotky z příměstských táborů jsou na školkovém rajčeti, pokud vám nedošel mail s přihlašovými údaji,...

—————

Remízáčci v Bezince - aneb Buďte taky Bez;-)

25.06.2019 01:25
www.facebook.com/lmsremizek/videos/2447846258585600/ Měli jsme tu čest být prvními diváky a...

—————

Pozvánka na Letní slavnost 2019

19.06.2019 14:05

—————

Jak jsme se měli v květnu?

17.06.2019 21:07
www.facebook.com/lmsremizek/videos/445092129615787/?__tn__=kC-R&eid=ARBGs4clu3o2lOBEhLwfsBHGZ9QZ

—————

Změna v dodavateli obědů pro Remízek

23.05.2019 23:04
Od května 2019 došlo ke změně dodavatele obědů pro Remízek - více v Stravování Takže od května opět...

—————

Všechny články

—————


Lesní mateřská škola Remízek

Lesní mateřská škola Remízek začala svou činnost v září 2014 jako Dětský klub Remízek, v březnu 2016 splnila Standardy kvality dané Asociací lesních mateřských škol. Od září 2017 byla Lesní mateřská škola Remízek registrována do sítě škol a školských zařízení jako první "státní" lesní mateřská škola v ČR. Vznikla z potřeby umožnit dětem žít s přírodou a nenuceně se pohybovat, neboť tyto dvě tak prosté věci se z našich životů (i životů našich dětí) beznadějně vytrácí. Základním znakem lesních mateřských škol a tedy i té naší je, že většina programu probíhá venku za každého počasí, děti se učí celostně, tzn. všemi rovinami vnímání, prožívají rytmus změn ročních období a přírodních jevů, poznávají své tělesné hranice.

Remízek funguje jako jednotřídní, věkově smíšená třída s počtem 15 dětí/den na dva dospělé průvodce. Malý kolektiv umožňuje respektující, individuální přístup ke každému dítěti, ztotožňujeme se s konceptem Respektovat a být respektován a lesní pedagogikou.

Pedagogická koncepce lesních mateřských škol přirozeně rozvojí dovednosti, znalosti a postoje dítěte hlavně v těchto oblastech: kreativita, hrubá a jemná motorika, rozvoj sebevědomí a sebepojetí, sociální kompetence, znalosti o přírodě a ekologii. Děti jsou otužilé, vlastní kuchařka zajišťuje zdravou a hodnotnou stravu (také pro vegetariány).

Umožňujeme adaptační proces, kdy může rodič až 14 dní docházet s nově zapsaným dítětem do školky. 

Fungujeme komunitně, vítáme aktivní zapojování rodiny dítěte do chodu školky, pořádáme slavnosti a různé akce.

Jsme jediná lesní mateřská škola s celotýdenním provozem mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Otevřeno máme v pracovní dny od 8,00 do 16,30 (kromě letních a vánočních prázdnin).

Lesní mateřská škola Remízek, zajišťuje přímý kontakt dětí s přírodou, nachází se v krásné pošumavské přírodě s absencí velkých silničních tahů a klimatického znečištění. V těchto ohledech jsme v našem okolí opravdu jedinečnou mateřskou školou.

 

Přijďte mezi nás, protože u nás budete o kousek blíže Slunci.Fotogalerie

/album/fotogalerie/img-20181130-100629-jpg/

—————

/album/fotogalerie/img-20181119-101850-jpg/

—————

/album/fotogalerie/img-20181127-133944-jpg/

—————

/album/fotogalerie/img-20181031-112427-1-jpg1/

—————

/album/fotogalerie/img-20181030-100451-1-jpg1/

—————

/album/fotogalerie/img-20181030-112235-1-jpg/

—————

/album/fotogalerie/img-20181030-100418-1-jpg/

—————

/album/fotogalerie/img-20181031-103822-1-jpg/

—————

/album/fotogalerie/letni-slavnost-18-1-jpg1/

—————

/album/fotogalerie/primestsky-tabor-2018-1-jpg1/

—————

—————


Děkujeme těm, kteří Remízek podporují. Jmenovitě:

Obci Kraselov za podporu a poskytnutí zázemí pro Remízek www.obec-kraselov.webnode.cz

 

Rodině Dlauhoweských za lidský přístup a za poskytnutí svých pozemků pro děti z Remízku.

 

Mírovi Koubovi ze Lčovic za věnovanou částku 5000Kč.

 

Ekocentru při Šmidingerově knihovně Strakonice, konkrétně Honzovi Jurášovi, za podporu a propagaci našeho projektu.

 

Nele Vadlejchové, restaurátorce strakonického hradu, za ochotu, trpělivost a tvůrčího ducha při tvorbě loga Remízku.

 

MK-SERVIS

 

 

 


Kontakt

Lesní mateřská škola Remízek

Milčice 5, 38716 Kraselov

IČ: 02445620

č.ú.: 107-7833370227/0100

transparentní účet: 115-5531290257/0100


+420728247876


Dokumenty potřebné k zápisu

Přihláška k docházce 2019,20.pdf (271622)

Evidenční list.pdf (274423)

Vyjádření lékaře - ad Evidenční list.pdf (249036)

Děti v povinném předškolním roce nemusí přikládat Vyjádření lékaře.

 


Informace pro zájemce o individuální vzdělávání

Jelikož jsme školka zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, můžeme zajišťovat individuální vzdělávání.

Pokud máte zájem o zapsání vašeho individuálně se vzdělávajícího dítěte do povinného předškolního roku, je nutné přijít k řádnému zápisu před daným školním rokem.

K přihlášce Přihláška k docházce 2019,20.pdf (271622) připište na druhou stranu důvod, proč jste se rozhodli k individuálnímu vzdělávání vašeho dítěte (zákonná povinnost).

Vaší spádovou školku budeme informovat, že povinné přezkoušení absolvujete v naší školce.

Povinné přezkoušení se bude konat vždy druhou středu v měsíci listopadu.

 

Platba za vedení dítěte v naší školce je 1 000 Kč/rok a platí se na účet školky nebo v hotovosti v den přezkoušení.