Seznam přijatých dětí ke vzdělávání

16.05.2020 10:52

Výčet přijatých dětí k předškonímu vzdělávání v Lesní mateřské škole Remízek pro školní rok 2020/21 (dle přiděleného registračního čísla):

  • K dennímu vzdělávání: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
  • K individuálnímu vzdělávání: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A.

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí budou zaslána poštou zákonným zástupcům dětí.

 

Těšíme se na vás!!!

Aneta Ira, ředitelka LMŠ Remízek