Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

15.05.2018 21:54

Vážení zájemci, níže uvádím výsledky přijímacího řízení pod číslem, které vašemu dítěti bylo přiděleno při přijímacím řízení. Čísla pod čarou jsou seřazeny podle pořadí náhradníků, pokud se uvolní místo, bude první osloven náhradník č. 1 atd...

Ano:

pro denní docházku číslo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

pro individuální vzdělávání číslo: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A.

-------------------------------------------------------

Ne:

3 (náhradník č. 1), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18.