Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

15.05.2019 15:43

Výčet přijatých dětí k předškonímu vzdělávání v Lesní mateřské škole Remízek pro školní rok 2019/20 (dle přiděleného registračního čísla u zápisu dne 2. 5. 2019):

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1A, 2A.

 

Informace o nepřijetí bude doručena písemně.