!!!Zápis pro školní rok 2018/19 se uskuteční 2. 5. 2018 od 15,00!!!

17.04.2018 11:55

Zápis do Lesní mateřské školy Remízek pro rok 2018/19 se bude konat ve středu 2. 5. 2018 od 15,00 do 16,30 přímo na Remízku. Od obce Milčice bude cesta vyznačena fáborky.

K zápisu s sebou doneste vyplněné dokumenty "Přihláška k docházce" "Evidenční list dítěte" "Vyjádření lékaře".

Přihláška k docházce.pdf (262,7 kB)

Evidenční list.pdf (268 kB)

Vyjádření lékaře - ad Evidenční list.pdf (243,2 kB)

+ občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů

 

Zájemci o individuální vzdělávání dodají pouze přihláku k docházce. Na zadní stranu přihlášky dopíší důvod volby individuálního vzdělávání (povinnost dle zákona).

Pokud přihlašujete dítě k povinnému předškolnímu roku, nemusíte dodávat potvrzení od lékaře.

Oblečte sebe i své děti dle aktuálního počasí, zápis probíhá venku za každého počasí;-)

Každé dítě dostane evidenční číslo, seznam zapsaných dětí (dle evidenčního čísla) bude zveřejněn na webu LMŠ Remízek do 16. 5. 2018.

Pokud se nemůžete dostavit na zápis, kotaktujte  anetaira@seznam.cz  nebo tel. 728 247 876.

 

Těšíme se na vás!