Příspěvky na provoz

 Příspěvky na provoz v Kč na jeden měsíc (nezahrnuje stravné). Platné pro školní rok 2017/18:

 

Celodenní (8.00 – 16.00)
Půldenní (8.00-12.30)
5 dní v týdnu
4 050
2 82O
4 dny v týdnu
3 465
2 400
3 dny v týdnu
2 808
1 950
2 dny v týdnu
2 160
1 500
     

Např.: Dítě chodící na plný provoz, každý den v pracovním týdnu, platí 4050 Kč za celý měsíc. Dítě chodící 3 dny v týdnu pouze na dopoledne platí 1950 Kč za měsíc. Od školního roku 2016/17 je minimální možná docházka 2x v týdnu.

 

Provozovatel může v závažných důvodech snížit školkovné.

Děti spadající bydlištěm pod obec Kraselov platí poloviční školkovné.


Kontakt

Lesní mateřská škola Remízek

Milčice 5, 38716 Kraselov

IČ: 02445620

č.ú.: 107-7833370227/0100

transparentní účet: 115-5531290257/0100


+420728247876