Příspěvky na provoz

 Příspěvky na provoz v Kč na jeden měsíc (nezahrnuje stravné). Platné pro školní rok 2018/19:

 

Celodenní (8.00 – 16.30)
Půldenní (8.00-12.30)
5 dní v týdnu
4 050
2 82O
4 dny v týdnu
3 465
2 400
3 dny v týdnu
2 808
1 950
2 dny v týdnu
2 160
1 500
     

Např.: Dítě chodící na plný provoz, každý den v pracovním týdnu, platí 4050 Kč za celý měsíc. Dítě chodící 3 dny v týdnu pouze na dopoledne platí 1950 Kč za měsíc. Od školního roku 2016/17 je minimální možná docházka 2x v týdnu.

Výše slevy na dani za umístění dítěte v MŠ je za rok 2019: 13 350 Kč. Jelikož Remízek patří do rejstříku škol a školských zařízení, mohou si rodiče dětí v Remízku toto slevu uplatnit.

Provozovatel může v závažných důvodech snížit školkovné.

 

Děti spadající bydlištěm pod obec Kraselov:

5 dní v týdnu     2 250 Kč

4 dny v týdnu    1 925 Kč

3 dny v týdnu    1 560 Kč

2 dny v týdnu    1 200 Kč