Lesní mateřská škola Remízek

Prožít dětství v přírodě má smysl.

Aktuality

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25
Přijati: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 1A, 2A, 3A, 4A.
Přijati s podmínkou: 10
Nepřijati: 9

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

Ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 15,00hod proběhne
ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 24/25
S sebou k zápisu přineste: Přihlášku k docházce, Evidenční list, Potvrzení od lékaře (neplatí pro děti v povinném předškolním roce)
vše ke stažení: Dokumenty ke stažení, GDPR
Dále rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 

Kritéria pro přijetí Kritéria pro přijímání dětí (bodové hodnocení přihlášky):
1. sourozenci 5b.
2. věk dítěte (předškoláci 3b., 4 letí 2b., 3 letí 1b.)
3. rodina souznící s filozofií LMŠ 1b.
4. docházka jen do Remízku (nestřídavá s klasickou MŠ) 

Přihlášky můžete posílat i datovou schránkou, doporučeně poštou nebo jako přílohu emailu s elektronickým podpisem a to do 17.5.2024, preferujeme však osobní zápis. 

Výsledky zveřejníme zde v pondělí 20.5.2024zveřejněno dne: 18. 5. 2023

Lesní mateřská škola

Remízek

Lesní mateřská škola Remízek začala svou činnost v září 2014 jako Dětský klub Remízek, v březnu 2016 splnila Standardy kvality dané Asociací lesních mateřských škol. Od září 2017 byla Lesní mateřská škola Remízek registrována do sítě škol a školských zařízení jako první "státní" lesní mateřská škola v ČR. Vznikla z potřeby umožnit dětem žít s přírodou a nenuceně se pohybovat, neboť tyto dvě tak prosté věci se z našich životů (i životů našich dětí) vytrácí. Základním znakem lesních mateřských škol a tedy i té naší je, že většina programu probíhá venku za každého počasí, děti se učí celostně, tzn. všemi rovinami vnímání, prožívají rytmus změn ročních období a přírodních jevů, poznávají své tělesné hranice.

Remízek funguje jako jednotřídní, věkově smíšená třída s počtem 16 dětí/den na 2 dospělé průvodce nebo 23 dětí na 3 dospělé. Malý kolektiv umožňuje respektující, individuální přístup ke každému dítěti, ztotožňujeme se s konceptem Respektovat a být respektován a lesní pedagogikou.

Pedagogická koncepce lesních mateřských škol přirozeně rozvojí dovednosti, znalosti a postoje dítěte hlavně v těchto oblastech: kreativita, hrubá a jemná motorika, rozvoj sebevědomí a sebepojetí, sociální kompetence, znalosti o přírodě a ekologii. Děti jsou otužilé, vlastní kuchařka zajišťuje zdravou a hodnotnou stravu (také pro vegetariány).

Umožňujeme adaptační proces, kdy může rodič 3 dny docházet s nově zapsaným dítětem do školky.

Fungujeme komunitně, vítáme aktivní zapojování rodiny dítěte do chodu školky, pořádáme slavnosti a různé akce.

Otevřeno máme v pracovní dny od 8,00 do 16,30 (kromě letních a vánočních prázdnin).

Lesní mateřská škola Remízek, zajišťuje přímý kontakt dětí s přírodou, nachází se v krásné pošumavské přírodě s absencí velkých silničních tahů a klimatického znečištění. V těchto ohledech jsme v našem okolí opravdu jedinečnou mateřskou školou.

Přijďte mezi nás, protože prožít dětství v přírodě má smysl.

Individuální  vzdělávání

Jsme školka zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, můžeme tedy přezkušovat děti v povinném předškolním roce, které zůstávají doma na individuálním vzdělávání nebo navštěvují školku/klub/skupinu, která v rejstříku není.

Jedná se vždy o první středu v měsíci listopadu, od 14,00.

Co budeme k přezkoušení potřebovat:
alespoň jeden vyplněný grafomotorický list + alespoň jeden obrázek, na kterém bude postava člověka a dům (pokud si s dětmi vytváříte nějaké portfolio nebo ho máte ze školky, přineste klidně celé portfolio).

Děti se rozhodně nemusí ničeho bát, přezkoušení bude probíhat formou přátelského rozhovoru, rodiče budou chodit spolu s dětmi.

Cena za přezkoušení je 1 000Kč. Ti, kteří mají odklad a jdou k přezkoušení podruhé, popřípadě rodina s více přezkušovanými dětmi platí 750Kč/dítě.


Děkujem těm, kteří Remízek podporují

Díky grantové podpoře IROP v rámci projektu pro navyšování kapacit MŠ jsme postavili nové zázemí - krásnou dřevojurtu s kachlovými kamny.

Díky projektu Zázemí pro LMŠ Remízek se nám podařila vystavět učebna v přírodním stylu, která je v místě působení Lesní mateřské školy Remízek. I přes zásah koronavirových opatření jsme v nejvyšší možné míře zapojovali děti a jejich rodiče do budování přírodní učebny se svodem dešťové vody, výroby vyvýšených záhonů, osazování pozemku a setí trávy.

Díky nové učebně můžeme tvořit, učit se nebo i jíst za jakéhokoliv počasí venku.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

V současné době čerpá Remízek grantovou podporu od EU a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci projektu OP JAK. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání v Lesní mateřské škole Remízek a to díky profesnímu rozvoji pedagogů, personální podpoře asistenta pedagoga a ve sdílení zkušeností ze spolupráce pracovníků z ostatních MŠ.


www.nejlepsi-skolky.cz