Dokumenty ke stažení, GDPR

Výroční zpráva

Dokumenty potřebné k zápisu

 • PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE
 • EVIDENČNÍ LIST
 • VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE
Děti v povinném předškolním roce nemusí přikládat Vyjádření lékař.

Ostaní dokumenty

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LMŠ REMÍZEK
 • ŠKOLNÍ ŘÁD LMŠ REMÍZEK
 • PROVOZNÍ ŘÁD LMŠ REMÍZEK
 • ZPRÁVA OD ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

GDPR

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - LMŠ Remízek

Lesní mateřská škola Remízek, z. s., IČ 02445620, se sídlem Milčice 5, 38716 Kraselov, (dále jen "LMŠ") jako správce osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (UE) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), poskytuje informace ke zpracování osobních údajů.

LMŠ zpracovává osobní údaje

a) dětí zapsaných k docházce do LMŠ a jejich zákonných zástupců za účelem plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, nebo na základě uděleného souhlasu, bližší informace zde:

b) dětí zapsaných na letní příměstský tábor, jejich zákonných zástupců, na základě uděleného souhlasu; bližší informace zde:

c) zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich rodinných příslušníků, příp. uchazečů a uchazeček o zaměstnání, dobrovolníků a dobrovolnic za účelem plnění smluvních povinností a výkonu práv a povinností zaměstnavatele;

d) zaměstnanců a zaměstnankyň smluvních partnerů za účelem plnění smluvních povinností.

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické podobě.

LMŠ zpracovává osobní údaje transparentně, spravedlivě a v souladu s právními předpisy.

Veškeré osobní údaje jsou na základě přijatých technicko-organizačních opatření chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením a před jiným možným zneužitím.

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte právo

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasíte s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • máte právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy anetaira@seznam.cz nebo písemně na adrese Lesní mateřská škola Remízek, Milčice 5, 387 16 Kraselov, rovněž máte právo obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého správce jmenoval, a kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese remizek.gdpr@seznam.cz, písemně na adrese sídla správce Pověřenec, Lesní mateřská škola Remízek, Milčice 5, 387 16 Kraselov, nebo telefonicky na tel. č. 00420 775 775 774, a dále právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů.