O nás

Remízek, původně dětský klub inspirovaný lesní mateřskou školou, vznikl z potřeby umožnit dětem žít s přírodou a nenuceně se pohybovat, neboť tyto dvě tak prosté věci se z našich životů (i životů našich dětí) beznadějně vytrácí. Základním znakem lesních mateřských škol a tedy i té naší je, že většina programu probíhá venku za každého počasí, děti se učí celostně, tzn. všemi rovinami vnímání, prožívají rytmus změn ročních období a přírodních jevů, poznávají své tělesné hranice. Od září 2017 jsme zařazeni do rejstříku škol a školských zařízení, od této doby již nenosíme jméno Dětský klub Remízek, ale hrdě se představujeme jako Lesní mateřská škola Remízek.

Malý kolektiv (max. 15 dětí + min. 2 pedagogové) umožňuje respektující, individuální přístup ke každému dítěti, ztotožňujeme se s konceptem Respektovat a být respektován a lesní pedagogikou.

Pedagogická koncepce lesních mateřských škol přirozeně rozvojí dovednosti, znalosti a postoje dítěte hlavně v těchto oblastech: kreativita, hrubá a jemná motorika, rozvoj sebevědomí a sebepojetí, sociální kompetence, znalosti o přírodě a ekologii.

Umožňujeme adaptační proces, kdy může rodič 14 dní docházet s nově zapsaným dítětem do školky. 

Rádi bychom fungovali komunitně a umožnili rodině dítěte aktivně se podílet na fungování školky, účastnit se slavností a různých akcí souvisejících se školkou.

Pokud se Vám náš projekt zamlouvá a chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo naši školku, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme vděční za vaše připomínky a nápady, stejně jako za vaše nabídky na dobrovolnou činnost pro naše děti.

Přijďte mezi nás, protože u nás budete o kousek blíže Slunci.