Děkujem těm, kteří Remízek podporují

Díky grantové podpoře IROP v rámci projektu pro navyšování kapacit MŠ jsme postavili nové zázemí - krásnou dřevojurtu s kachlovými kamny.

Díky projektu Zázemí pro LMŠ Remízek se nám podařila vystavět učebna v přírodním stylu, která je v místě působení Lesní mateřské školy Remízek. I přes zásah koronavirových opatření jsme v nejvyšší možné míře zapojovali děti a jejich rodiče do budování přírodní učebny se svodem dešťové vody, výroby vyvýšených záhonů, osazování pozemku a setí trávy.

Díky nové učebně můžeme tvořit, učit se nebo i jíst za jakéhokoliv počasí venku.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

V současné době čerpá Remízek grantovou podporu od EU a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci projektu OP JAK. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání v Lesní mateřské škole Remízek a to díky profesnímu rozvoji pedagogů, personální podpoře asistenta pedagoga a ve sdílení zkušeností ze spolupráce pracovníků z ostatních MŠ.

  • Obci Kraselov za podporu.

  • Rodině Dlauhoweských za lidský přístup a za poskytnutí svých pozemků pro děti z Remízku...