Dospělí Remízku

Aneta Ira - předsedkyně spolku Lesní mateřská škola Remízek, z. s., ředitelka Lesní mateřské školy Remízek

Vystudovala jsem fyzioterapii na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Učitelství pro mateřské školy na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Již na gymnáziu jsem sbírala pedagogické zkušenosti, nejprve ve speciální škole ve Strakonicích, z vysoké školy mám zkušenosti s osobní asistencí postižených dětí a hipoterapií. Jako fyzioterapeut jsem pracovala až do nástupu na mateřskou dovolenou, nejprve v soukromé ambulanci ve Strakonicích a později v nemocnici Písek. Absolvovala jsem řadu specializačních kurzů, například kurz korekce vad nohou, metodiku cvičení dětské jógy, kurz enviromentální výchovy, v současné době jsem zařazena do specializačního kurzu Koordinátor lesní mateřské školy.

Lesní mateřskou školu jsem založila v roce 2013 jako občanské sdružení Dětský klub Remízek, od září 2014 jsem ve školce působila jako pedagog. Remízek vznikl kvůli absenci podobné školky v okrese Strakonice a kvůli nutkavé potřebě umožnit svým a ostatním dětem trávit nejútlejší část dětství v přírodě, volně si hrát s přírodními materiály a vnímat svět všemi smysli. Přestěhováním do krásné pošumavské osady Milčice jsem si uvědomila, že nechci své děti zavírat do přetopených budov a nechat je procházet se okolo rušných silnic. Nyní jsem na mateřské dovolené s nejmladším synem Jankem. V Remízku působím jako koordinátor (lepší slovo než ředitelka) a cvičím s dětmi dětskou jógu.

Petra Troupová - hlavní pedagog

Vystudovala jsem předškolní výchovu na ZČU v Plzni. Původně jsem ovšem vystudovala obor sociální a charitativní činnost na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia jsem působila jako dobrovolník v nízkoprahovém klubu, který se nacházel v sociálně vyloučené lokalitě a navštěvovaly ho romské děti, věnovala jsem se chlapci, kterému diagnostikovali ADHD. V rámci studia jsem strávila několik měsíců na praxích v dětských domovech. Po studiu jsem odjela se svým mužem pracovat do Anglie, kde jsem nejprve půl roku pracovala v domově pro lidi s Alzheimerovou chorobou, poté jsem více jak rok pracovala ve škole pro děti s autismem. Po návratu z Anglie jsem pracovala v zařízení poskytující sociální služby lidem s mentálním postižením.

Svůj vřelý vztah k přírodě jsem získala již v raném dětství. Moji rodiče se spolu s dalšími spřátelenými rodinami scházeli na bývalém mlýně, který se nacházel na samotě blízko Horažďovic. Byl obklopen krásnými voňavými borovými lesy, kde jsme strávily jako děti předškolního věku spoustu času. Vzpomínky na pohodu, hry, vůni a bezčasí ve mně zůstaly doposud. Ač jsem od dětství vyrůstala ve městě, do přírody mě to vždy táhlo, a tak jsme se před pěti lety s mým mužem přestěhovali do pošumavské vesnice. Od roku 2011 jsem si s naší dcerou Julií užívala rodičovské dovolené. Nejprve Julie pozorovala krásu zdejších lesů a luk ze šátku u mě na břiše, později se kilometrové procházky zúžili na nejbližší les, ale o to podrobnější průzkumy:) Nyní jsem na mateřské dovolené se synem Oliverem a začínám opět působit v Remízku.

Myšlenka lesních mateřských školek mě zcela nadchla od první chvíle, kdy jsem se s ní potkala. Čas strávený v lesní školce považuji za jeden z nejlepších způsobů, jak děti mohou získat aktivní zájem o přírodu a životní prostředí. Jsem ráda, že jim na téhle cestě mohu být průvodcem a pomoci jim v sobě prohloubit touhu pro objevování.

Terezie Košnarová - hlavní pedagog

 

Studuji Učitelství pro mateřské školy na JČU. Vystudovala jsem obor management lidských zdrojů na VŠEM v Praze. Ekonomickým studiím předcházelo několikaleté studium oboru zootechniky na ČZU v Praze. Z tohoto období jsem získala poměrně široké znalosti v oblasti rostlin, hub a zvířat. Můj hluboký vztah k přírodě vyústil před několika lety k našemu rozhodnutí přestěhovat se z města do malé pošumavské vesničky. Žijeme s dětmi v prostředí malého hospodářství, plně obklopeni přírodou. Vedeme děti k úctě k přírodě, k jejímu poznávání. Snažíme se, aby se rozvíjely ve všech oblastech života v prostředí harmonie, pohody a vzájemného respektu. Jsem moc ráda, že v tomto duchu mohu pokračovat s dětmi v lesní mateřské školce.

Pavlína Rybová - hlavní pedagog

Moji rodiče se kvůli návratu k přírodě přestěhovali z Prahy na vesnici do domu sezahradou, když mi byly dva roky. S mými třemi mladšími bratry jsme trávili většinu času v naší velké zahradě a já cítím, že moje duše má stále do velké míry tvar té zahrady. Od brzkého dětství jsem se začala potulovat sama, nebo s naším psem v přírodě, hlavně v lese. Prožívala jsem tehdy s přírodou a přírodními živly silné sepětí. Hodně času jsem trávila také v turistickém oddílu, kde jsme se toho o přírodě spoustu naučili. Po střední škole jsem se dva roky starala jako au-pair o malé děti v Anglii apotom jsem vystudovala Sociální a humanitární práci v Olomouci. Velkou část praxe během studia jsem strávila v dětském domově a v domě pro děti z ulice na Ukrajině. Po studiích jsem pracovala v Olomouci s lidmi žádajícími o příspěvek na péči, tělesně postiženými lidmi a po přestěhování do Písku hlavně s lidmi s duševním onemocněním.

Na mateřské dovolené se svými dvěma dětmi, Matylkou a Kubíčkem, jsem se začala zajímat o různé možnosti ve vzdělávání dětí. Nadchla jsem se pro práci s dětmi v lesní školce a vystudovala dálkově Předškolní učitelství v MŠ v Plzni. Nedávno jsme se konečně přestěhovali z města do vesnické chalupy se zahradou a já se mohla i se svými dětmi zapojit do fungování v lesní školce Remízek. V současné době absolvuji pohybově-taneční terapeutický výcvik, který je zaměřen i na děti. Cítím velký vděk, že mám příležitost si znovu hledat cesty k matce Zemi a zažívat to se všemi, kteří na Remízek doputují.

Ladislava Šimáková - kuchařka/provozní, asistentka pedagoga

Celý život jsem pracovala v potravinářství, vítr mě však zavál k tomuto projektu a jsem za to moc ráda. Snažím se vzdělávat v problematice předškolní a alternativní pedagogiky, absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován. Práce s dětmi mě velmi uspokojuje, cítím v ní hluboký smysl a vím, že dětem tímto způsobem můžeme hodně dát. Vstupem Remízku do rejstříku škol a školských zařízení působím hlavně jako kuchařka a provozní. Snažím se připravovat co nejzdravější a zároveň nejchutnější jídla pro naše nejmenší - suroviny nakupuji od místních farmářů a pěstitelů, do přípravy jídel zapojuji i naše děti při "remízkovém vaření". Nadále působím i jako asistent pedagoga.

 

Pavla Špeldová - asistent pedagoga

Remízek se objevil zrovna v čase, kdy jsme se s mužem začali poohlížet po nějaké dobré, nejlépe lesní školce pro naši dceru. Ta, než se stala školačkou, v Remízku prožila hezké dva roky.

Remízek jsem měla možnost poznávat od samého počátku jeho existence a možná právě i proto se stal mojí „srdeční záležitostí“. S Remízkovskými dětmi jsem se poprvé více seznámila při original play, kdy jsme si v rámci odpoledního kroužku společně hrály.

Příroda mi je od dětství blízká a milá. Pocházím z trampské rodiny, dětství jsem strávila ve skautu. Ráda se procházím krajinou, ráda pozoruji, jak se v průběhu roku příroda proměňuje. Líbí se mi, jaká je pokaždé krásná. Mimoto s oblibou pracuji na zahradě, občas cvičím jógu, tancuji nebo si čtu. Vystudovala jsem filozofickou fakultu, pracovala jsem jako tlumočnice a učitelka portugalštiny a češtiny, v posledních letech se věnuji psychoterapii. S mužem a našimi dvěma dětmi, Jasmínkou a Edíkem, žijeme na venkově.

 

Jakub Košnar - asistent pedagoga

 

 

 

 

 

 

 
 

Pokud máte zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás.


Kontakt

Lesní mateřská škola Remízek

Milčice 5, 38716 Kraselov

IČ: 02445620

č.ú.: 107-7833370227/0100

transparentní účet: 115-5531290257/0100


+420728247876