Dospělí v Remízku

Aneta Ira - koordinátorka, zakladatelka

Vystudovala jsem fyzioterapii na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Učitelství pro mateřské školy na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Již na gymnáziu jsem sbírala pedagogické zkušenosti, nejprve ve speciální škole ve Strakonicích, z vysoké školy mám zkušenosti s osobní asistencí postižených dětí a hipoterapií. Jako fyzioterapeut jsem pracovala až do nástupu na mateřskou dovolenou, nejprve v soukromé ambulanci ve Strakonicích a později v nemocnici Písek. Absolvovala jsem řadu specializačních kurzů, například kurz korekce vad nohou, metodiku cvičení dětské jógy, kurz enviromentální výchovy, kurz Koordinátor lesní mateřské školy.

Lesní mateřskou školu jsem založila v roce 2013 jako občanské sdružení Dětský klub Remízek, od září 2014 jsem ve školce působila jako pedagog. Remízek vznikl kvůli absenci podobné školky v okrese Strakonice a kvůli nutkavé potřebě umožnit svým a ostatním dětem trávit nejútlejší část dětství v přírodě, volně si hrát s přírodními materiály a vnímat svět všemi smysly. Přestěhováním do krásné pošumavské osady Milčice jsem si uvědomila, že nechci své děti zavírat do přetopených budov a nechat je procházet se okolo rušných silnic. Nyní jsem na mateřské dovolené s dcerkou Anežkou. V Remízku působím jako koordinátor (lepší slovo než ředitelka:-) )

Petra Troupová - průvodce - pedagog

Svůj vřelý vztah k přírodě jsem získala již v raném dětství. Moji rodiče se spolu s dalšími spřátelenými rodinami scházeli na bývalém mlýně, který se nacházel na samotě blízko Horažďovic. Byl obklopen krásnými voňavými borovými lesy, kde jsme strávily jako děti předškolního věku spoustu času. Vzpomínky na pohodu, hry, vůni a bezčasí ve mně zůstaly doposud. Ač jsem od dětství vyrůstala ve městě, do přírody mě to vždy táhlo, a tak jsme se před lety s mým mužem přestěhovali do pošumavské vesnice, kde společně žijeme s našimi dvěma dětmi.

Během působení na Remízku jsem vystudovala předškolní výchovu na ZČU v Plzni. Původně jsem ovšem vystudovala obor sociální a charitativní činnost na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia jsem pracovala v dětských domovech. V Anglii jsem měla možnost působit v domově pro lidi s Alzheimerovou chorobou, poté jsem pracovala ve škole pro děti s autismem. Po návratu z Anglie jsem pracovala v zařízení poskytující sociální služby lidem s mentálním postižením.

Myšlenka lesních mateřských školek mě zcela nadchla od první chvíle, kdy jsem se s ní potkala. Jsem vděčná, že mohu společně s dětmi zažívat Přírodu v průběhu celého roku, cítit její vůni, dotýkat se jí a být v ní přítomna.

Terezie Košnarová - průvodce - pedagog

Před několika lety jsme se s rodinou rozhodli přestěhovat z města blíže přírodě. Naše putování jihočeskou krajinou skončilo nedaleko Kraselova, odkud pochází moje rodina. Dostala jsem nabídku stát se průvodcem ve vznikajícím Remízku a to mě přivedlo ke studiu předškolní pedagogiky na JČU. Z mého předešlého několikaletého studia na ČZU mám poměrně široké znalosti v oblasti rostlin, hub a zvířat, které jsou mým koníčkem a zároveň je mohu každý den uplatnit s dětmi na Remízku. Aby byl přehled mého vzdělání úplný, musím ještě zmínit obor management lidských zdrojů na VŠEM v Praze.

Žijeme s našimi třemi dcerami v prostředí malého hospodářství plně obklopeni přírodou. Vedeme děti k úctě k ní a k jejímu poznávání. Snažíme se, aby se rozvíjely ve všech oblastech života v prostředí harmonie, pohody, vzájemného respektu a zároveň v duchu místních tradic. Jsem moc ráda, že touto cestou mohu pokračovat s dětmi v lesní mateřské škole.

Pavlína Rybová - průvodce - pedagog

Moji rodiče se kvůli návratu k přírodě přestěhovali z Prahy na vesnici do domu sezahradou, když mi byly dva roky. S mými třemi mladšími bratry jsme trávili většinu času v naší velké zahradě a já cítím, že moje duše má stále do velké míry tvar té zahrady. Od brzkého dětství jsem se začala potulovat sama, nebo s naším psem v přírodě, hlavně v lese. Prožívala jsem tehdy s přírodou a přírodními živly silné sepětí. Hodně času jsem trávila také v turistickém oddílu, kde jsme se toho o přírodě spoustu naučili. Po střední škole jsem se dva roky starala jako au-pair o malé děti v Anglii apotom jsem vystudovala Sociální a humanitární práci v Olomouci. Velkou část praxe během studia jsem strávila v dětském domově a v domě pro děti z ulice na Ukrajině. Po studiích jsem pracovala v Olomouci s lidmi žádajícími o příspěvek na péči, tělesně postiženými lidmi a po přestěhování do Písku hlavně s lidmi s duševním onemocněním.

Na mateřské dovolené se svými dvěma dětmi, Matylkou a Kubíčkem, jsem se začala zajímat o různé možnosti ve vzdělávání dětí. Nadchla jsem se pro práci s dětmi v lesní školce a vystudovala dálkově Předškolní učitelství v MŠ v Plzni. Nedávno jsme se konečně přestěhovali z města do vesnické chalupy se zahradou a já se mohla i se svými dětmi zapojit do fungování v lesní školce Remízek. V současné době absolvuji pohybově-taneční terapeutický výcvik, který je zaměřen i na děti. Cítím velký vděk, že mám příležitost si znovu hledat cesty k matce Zemi a zažívat to se všemi, kteří na Remízek doputují.

Ladislava Šimáková - kuchařka/provozní, chůva

Celý život jsem pracovala v potravinářství, vítr mě však zavál k tomuto projektu a jsem za to moc ráda. Snažím se vzdělávat v problematice předškolní a alternativní pedagogiky, absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován a Chůva pro děti předškolního věku. Práce s dětmi mě velmi uspokojuje, cítím v ní hluboký smysl a vím, že dětem tímto způsobem můžeme hodně dát. Vstupem Remízku do rejstříku škol a školských zařízení působím hlavně jako kuchařka a provozní. Snažím se připravovat co nejzdravější a zároveň nejchutnější jídla pro naše nejmenší - suroviny nakupuji od místních farmářů a pěstitelů, do přípravy jídel zapojuji i naše děti při "remízkovém vaření". Nadále působím i jako chůva.