Individuální vzdělávání

Jsme školka zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, můžeme tedy přezkušovat děti v povinném předškolním roce, které zůstávají doma na individuálním vzdělávání nebo navštěvují školku/klub/skupinu, která v rejstříku není. 

Jedná se vždy o druhou středu v měsíci listopadu, od 15,00. Ve školním roce 2019/20 se tedy přezkošení koná 13.11. od 15.00.

Přezkoušení proběhne přímo na Remízku!!

Co budeme k přezkoušení potřebovat:
alespoň jeden vyplněný grafomotorický list + alespoň jeden obrázek, na kterém bude postava člověka a dům (pokud si s dětmi vytváříte nějaké portfolio nebo ho máte ze školky, přineste klidně celé portfolio).

Děti se rozhodně nemusí ničeho bát, přezkoušení bude probíhat formou přátelského rozhovoru, rodiče budou chodit spolu s dětmi a ještě po dvojicích, aby v tom děti nebyly samy.

Cena za přezkoušení je 1 000Kč. Ti, kteří mají odklad a jdou k přezkoušení podruhé, popřípadě rodina s více přezkušovanými dětmi platí 750Kč/dítě.